Đăng nhập nhanh

Đăng nhập tài khoản Heyshell

Giới thiệu Nhiều hơn

chiến thần Tam quốc

người chơi hơn5000người
nhà phát triển 

Game với đề tài quốc chiến đầu tiên dành cho điện thoại thông minh, mang bạn đến thế giới Tam Quốc chân thực!Mở rộng lãnh thổ, nhất tướng công thành vạn cốt!Trù hoạch nơi màn trướng,quyết thắng vạn dặm xa!

Xưởng khoa kỹ

2016-07-16   Từ:《chiến thần Tam quốc》website

Cung bối hà minh kiếm chiều sương

Thu phong tẩu mã xuất Hàm Dương

Vị thu thiên tử Hà, Hoàng địa,

Bất nghĩ hồi đầu vọng cố hương

Các chúa công ngày đêm tham chiến để góp phấn sức lực xây dựng giang sơn, Hán đế thật lấy làm vui và đã triệu tập các thợ tinh anh nhất tạo lên ---- Xưởng khoa kỹ, là một đôi cánh đắc lực giúp chúa công tung hoàng khắp sa trường.

[Cách mở]: Chúa công từ cấp 80 trở lên, lv quốc gia đạt đến cấp 6 sẽ tự động mở

[Cổng vào chức năng]:

Ấn vào phần [ khoa kỹ] trong giao diện chính ----- [ Xưởng kỹ thuật], sau đó ấn vào xưởng trong giao diện chính

[Giới thiệu chức năng]:

Nghiên cứu các các chức năng khoa kỹ trong xưởng sẽ đem lại cho chúa công vô vàn lợi ích và tiện lợi, trong đó chia làm hai phần “tăng lợi cố định” “ tăng lợi giới hạn”, tăng lợi cố định sau khi nghiên cứu, tất cả những người chơi của bản quốc từ cấp 80 trở lên đều được tăng lợi và không giới hạn về thời gian, tăng lợi giới hạn - chỉ có tác dụng đối với cá nhân, yêu cầu chúa công tự tiến hành đổi nhé.


[Nghiên cứu khoa kỹ]: Chỉ có quốc vương hoặc quan nhất phẩm mới có thể phát động nghiên cứu khoa kỹ, trong quá trình nghiên cứu, cần tất cả các chúa công trong nước quyên góp giản thư hoặc vàng để tăng thêm kinh nghiệm khoa kỹ, sau khi kinh nghiệm đầy tức là khoa kỹ đã được nghiên cứu thành công hoặc tăng cấp, mỗi lần chỉ được nghiên cứu một mục khoa kỹ.

Chú ý:

1. Giản thư có thể nhận được từ rương kích sát mỗi ngày

2. Mỗi lần quyên góp CD+1 phút.


[Cấp xưởng/ Khoa kỹ]

1. Cấp xưởng ban đầu là 1 , sau khi mở xưởng, mỗi lần nhận được một điểm kinh nghiệm quốc gia, kinh nghiệm xưởng sẽ+1.

2. Sau khi kinh nghiệm xưởng đầy, sẽ tiến hành tăng cấp, sau khi nâng cấp có thể nghiên cứu khoa kỹ mới hoặc tiến hành nâng cấp cho khoa kỹ đã nghiên cứu.

[Đổi khoa kỹ]:

1. Sau khi nghiên cứu khoa kỹ thành công, có thể đổi được phần khoa kỹ tương ứng

2. Phần khoa kỹ đã được đổi có tác dụng trong thời gian 30 phút, đổi nhiều lần có thể được cộng dồn.

3. Mỗi phần khoa kỹ có số lần đổi nhiều nhất là 5 lần

4. Mỗi phần khoa kỹ mỗi ngày có thể tiến hành 1 lần đổi giản thư, những lần còn lại phải dùng vàng để mua, nếu giản thư không đủ sẽ tiêu hao vàng.

[Giới thiệu các chức năng khoa kỹ]

1. Cường hóa tiễn tháp ---Tăng tính sát thương của tiễn tháp

2. Cường hóa cấm quân ---Tăng sức mạnh cho cấm quân của bản quốc

3. Đổi lương thực --- Tăng số lượng đổi tài nguyên trong chợ đen ( trừ ngọc)

4. Võ tướng bạo kích ---tăng bạo kích kinh nghiệm cho toàn bộ tướng

5. Luyện tập diễn võ ---tăng giới hạn diễn võ mỗi ngày

6. Thưởng theo giờ --- tăng vật phẩm thưởng khi tròn giờ ( thời gian tính từ 8h sáng đến 24h, tổng 16 lần)

Chú ý: chỉ có tác dụng đối với quốc gia nghiên cứu khoa kỹ

[Tăng Lợi Giới Hạn]

1. Hồ Phù Tấn Công --- sẽ tăng sức tấn công của tướng trong quốc chiến ,quốc chiến server, nhiệm vụ quốc chiến server .

2. Hổ Phù Phòng Thủ --- sẽ tăng sức phòng thủ của tướng trong quốc chiến ,quốc chiến server, nhiệm vụ quốc chiến server .

3. Lệnh Giết Địch: --- tăng thêm số lượng giết địch trong quốc chiến ( Chú ý: Số lượng giết địch tăng sẽ hiển thị “ bảng kích sát-số kích sát trong ngày” số lượng được tính không hiển thị trong giao diện tranh đấu ; Có tác dụng đối với tất cả những hệ thống hoặc sự kiện có liên quan đến giết địch.

4. Lệnh Luyện Binh: ---Tăng thêm kinh nghiệm nhận được cho tướng trong quốc chiến, chiến server và nhiệm vụ quốc chiến server.

Chú ý:

1. Tăng lợi giới hạn chỉ có tác dụng đối với cá nhân, cần tự tiến hành đổi và có giới hạn về thời gian

2. Hổ phù tấn công, hổ phù phòng thủ, lệnh luyện binh chỉ có tác dụng khi chiến đấu trong quốc chiến và quốc chiến server.

3. Những phần lợi được tăng từ hổ phù tấn công, hổ phù phòng thủ không hiển thị trong giao diện của tướng.

4. Mua nhiều lần cùng một loại tăng lợi , thời gian có thể được cộng đồn.

Chú ý: Hình ảnh chỉ mang tính tất minh họa, toàn bộ nội dụng sẽ dựa theo game thực tế.

Game hot