Đăng nhập nhanh

Đăng nhập tài khoản Heyshell

Giới thiệu Nhiều hơn

chiến thần Tam quốc

người chơi hơn5000người
nhà phát triển 

Game với đề tài quốc chiến đầu tiên dành cho điện thoại thông minh, mang bạn đến thế giới Tam Quốc chân thực!Mở rộng lãnh thổ, nhất tướng công thành vạn cốt!Trù hoạch nơi màn trướng,quyết thắng vạn dặm xa!

Tàng Binh Các

2016-08-23   Từ:《chiến thần Tam quốc》website

Phong độ phiên phiên, oai phong lẫm liệt, tay cầm phương thiên họa kích, khoa hạ mã xích thố, mạo nhực thiên thần, người Cửu Nguyên của quận Ngũ Nguyên, họ Lữ, tên Bố, tự Phụng Tiên. Mỗi danh tướng Tam Quốc đều không thể thiếu một thần binh bên mình. Trong phiên bản mới lần này chúng tôi đã thêm một chức năng mới ----Tàng Binh Các, để tăng thêm bội thần sức mạnh cho các chúa công.

[Cách Mở]: Chúa công đạt từ lv 98 trở lên, sau khi đánh bại Lục tốn ở [Hợp Phì tân thành ] nghiên cứu khoa kỹ chỉ định là có thể mở chức năng

[Cổng Vào]

[Tàng Binh Các]

Tàng Binh Các có 6 vị trí thần binh, sau khi ngiên cứu khoa kỹ có thể mở 1 vị trí,  khi đạt đến điều kiện nhất định có thể mở vị trí thần binh tiếp theo.

Sau khi trang bị thần binh thuộc tính của toàn bộ võ tướng đã chiêu mộ sẽ được tăng.

Mỗi võ tướng sẽ sở hữu một thần binh chuyên biệt , khi võ tướng được trang bị thần binh chuyên biệt sẽ kích hoạt kỹ năng đặc biệt của thần binh, làm tăng thêm khả năng thiên phú, skill hoặc tăng thống võ của tướng

[Thần Binh Khố]

Thần Binh khố là kho để chúa công lưu trữ, hợp thành, bán ra thần binh và mảnh ghép, click hình Thần Binh để xem hợp thành Thần Binh yêu cầu những tài nguyên gì và thuộc tính của Thần Binh đã hợp thành.


1.Hợp thành Thần Binh cần tiêu hao điểm thần chú, có thể thông qua bán Thần Binh và mảnh ghép để nhận được điểm thần chú.

2. Sau khi hợp thành thần binh có thể tiêu hao mảnh ghép thần binh và điểm thần chú để tiến hành tăng sao, level sao càng cao thì số mảnh ghép và điểm thần chú cần tiêu hao càng nhiều.

3. Sau khi chiêu mộ tướng sở hữu đồng thời giác tỉnh là có thể tiến hành giác tỉnh thần binh tím có max sao tương ứng

4. Thần Binh vàng và hồng không thể giác tỉnh

5.Thần Binh và mảnh ghép đã bán ra không thể mua lại , các chúa công hãy chú ý nhé.

6.Thần binh có phẩm chất khác nhau, phẩm chất càng cao thuộc tính tăng thêm càng nhiều, kỹ năng đặc biệt càng tốt.(Tím>Hồng>Vàng)

[Thần Binh Phổ]

Chúa công có thể bốc thăm mảnh ghép Thần binh ở thần binh phổ để hợp thành thần binh. Bốc thăm được phân thành bốc thăm 1 lần và bốc thăm 10 lần.


1.Thần binh phù có thể nhận được qua mỗi ngày ghé thăm Tiểu sử danh tướng .

2.Mỗi 6 tiếng có 1 cơ hồi miễn phí bốc thăm mảnh ghép, sau mỗi lần bốc thăm miễn phí lần bốc thăm sau bốc 1 lần sẽ giảm giá 50%.

3.Số lần bốc thăm giảm giá 50% không được tích lũy, chỉ bảo lưu đến trước lần bốc thăm miễn phí tiếp theo.

4.Bốc thăm 15 lần nhất định ra mảnh ghép tím.

5.Sử dùng thần binh phù bốc thăm không tính vào số lần nhất định ra mảnh ghép tím.

[Điều kiện mở vị trí thần binh]

Sau đạt đến điều kiện chỉ định tiêu hao thiếc là có thể mở vị trí thần binh mới.


[Luyện Tháp] Qua 5 tầng đầu.

[Khí Linh] Tổng số cấp cường hóa đạt đến 40

[Chiến xa] cường hóa đạt đến chiến xa liệt diễm LV.1

[Tương Tinh] Qua cửa thứ 5 của Bạch Hổ

[Tiểu sử danh tướng] Qua cửa Bạch Y

Game hot