Đăng nhập nhanh

Đăng nhập tài khoản Heyshell

Giới thiệu Nhiều hơn

chiến thần Tam quốc

người chơi hơn5000người
nhà phát triển 

Game với đề tài quốc chiến đầu tiên dành cho điện thoại thông minh, mang bạn đến thế giới Tam Quốc chân thực!Mở rộng lãnh thổ, nhất tướng công thành vạn cốt!Trù hoạch nơi màn trướng,quyết thắng vạn dặm xa!

Hệ thống phó tướng

2014-12-19   Từ:《chiến thần Tam quốc》website

[Điều kiện mở khóa]
Người chơi sau khi sở hữutướng đỏ, thông qua icon “trang bị” ở giao diện phó tướng là có thể mở khóa hệthống phó tướng.Tất cả võ tướng đỏ và tím đều có thể trang bị phó tướng, nhưngphẩm chất võ tướng khác nhau số lượng phó tướng được trang bị sẽ khác nhau, đểmở thêm vị trí phó tướng cần đạt đến cấp độ nhất định.
pho.jpg 

[Chiêu mộ phó tướng]
Người chơi có thể sử dụngchức năng bái tướng để chiêu mộ phó tướng, chức năng bái tướng được chia thành3 loại:

Miễn Phí[Triệu hồi] Nang cao[Nang cấp] Nang cao*10[Nang cấp *10]

Mỗi lần sau khi bái tướng bằng một trong ba loại này đều có thểtính được giá trị may mắn, sau khi giá trị may mắn đạt 100%, lần bái tướng sau chắc chắn sẽ ra một võ tướng tím.

pho3.jpg 

[Thuộc tính phó tướng]
Phó tướng được phanthành 3 phẩm chất là: vàng, đỏ, tím; phó tướng có phẩm chất càng cao thì thuốctính càng cao. Sau khi Trang bị thẻ phó tướng cho võ tướng, thuộc tính của phótướng sẽ tăng trực tiếp vào thuộc tính của chủ tướng. Chủ tướng không thể trangbị thẻ phó tướng giống nhau, một phó tướng chỉ có thể trang bị cho một chủ tướng.  

[Võ tướng hợp kích]
Võ tướng cùng với phó tướngcó thể thông qua phối hợp để kích hoạt chức năng Võ tướng hợp kích, chức năng Võtướng hợp kích phan thành chủ tướng hợp kích và Phó tướng hợp kích.
*Chủ tướng hợp kích: [Liên kích II]
Mỗi võ tướng có một tổ hợpphó tướng chuyên dùng, dựa trên những tướng xuất trận trong tổ hợp này để tăngthuộc tính % của chủ tướng.
*Phó tướng hợp kích :[Liên kích I]
Giữa các phó tướng lạicó tổ hợp phó tướng. Dựa trên số lượng phó tướng của cùng một chủ tướng trong tổhợp xuất trận, có thể kích hoạt hiệu quả tích hợp kỹ năng phó tướng. Mỗi chủ tướngchỉ có thể phát huy hiệu quả của một tổ hợp phó tướng, trong đó bao gồm các chứcnăng tích hợp kỹ năng cao cấp như “Không suy yếu trận pháp Công thành”, “miễn dịchhỗn loạn” v.v.
pho6.jpg 
[Tăng sao phó tướng]
Phó tướng có thể tăngsao để tăng thuộc tính của mình, sao càng nhiều thì thuộc tính càng cao, số lượngsao nhiều nhất là 5 sao.
Sau khi bái tướng nhậnđược thẻ phó tướng, hệ thống sẽ tự động tăng kinh nghiệm cho phó tướng để tăngsao . Điểm kinh nghiệm của phó tướng đạt đến yêu cầu thì có thể tăng sao.
[Bán phó tướng]
Người chơi có thể bánphó tướng. Sau khi bán phó tướng, người chơi sẽ nhận được một lượng hồn nhất định,lượng hồn nhận được có liên quan đến phẩm chất của võ tướng
pho5.jpg 
Lưu y: Tất cả đều căn cứ vào nội dung thực tế trong tròchơi

Game hot