Đăng nhập nhanh

Đăng nhập tài khoản Heyshell

Giới thiệu Nhiều hơn

chiến thần Tam quốc

người chơi hơn5000người
nhà phát triển 

Game với đề tài quốc chiến đầu tiên dành cho điện thoại thông minh, mang bạn đến thế giới Tam Quốc chân thực!Mở rộng lãnh thổ, nhất tướng công thành vạn cốt!Trù hoạch nơi màn trướng,quyết thắng vạn dặm xa!

Giới Thiệu Tướng Mới

2016-12-07   Từ:《chiến thần Tam quốc》website

Các vị chúa công, sau một thời gian dài chúng ta lại chuẩn bị chào đón một phiên bản mới sắp ra mắt, hãy cùng tìm hiểu xem phiên bản lần này sẽ đem đến cho người chơi những chức năng thú vị gì nhé.

1. Tướng Mới Thủy Kín

Thuộc Tính:

Chiêu: Không

Địa hình : Địa Công, Thủy Công, Thủ Sơn

Địa hình tự nhiên: Mọi địa hình, chiến đấu mọi địa hình +20%(Trừ Thành)

Tướng: tứ tượng thủ hộ, mỗi hàng quân xuất chiến, sẽ ra một kỹ năng đặc biệt bất kì (Thanh long hống, Bạch hổ trảm,Chu tước viêm, Huyền vũ thuẫn)

2. Giác Tỉnh Tướng Mới Khương Duy

Thuộc Tính:

Chiêu: Bất trận độ( công  kích 4 hàng tướng địch, mỗi một hàng tướng địch hiệu quả 5 hiệp, làm giảm phòng ngự của địch và tỉ lệ miss công kích (Không thể phản hồi)) 

Địa hình : Thủ Sơn

Địa hình tự nhiên: Núi, sức chiến đấu vùng núi +25%

Tướng: Khiêu khích:skill bên địch bắt buộc phóng thích (bên địch bị hỗn loạn không có hiệu lực), phạm vi tấn công giảm 2 hàng, ít nhất bảo lưu 1 hàng. 

3. Giác Tỉnh Tướng Mới Bàng Thống

Thuộc Tính:

Chiêu: Liên Hoàn( tấn công 4 hàng, tăng thêm hiệu quả liên hoàn với đối phương (quân ở trạng thái liên hoàn, vấn có thể đánh công, chiêu thức lây lan đồng thời cộng sát thương, hiệu quả đặc biệt không thể liên hoàn))

Địa hình : Thủy Công

Địa hình tự nhiên: Nước, sức chiến đấu vùng biển +25%

Tướng: Hỏa phượng niết bàn: khi tương chết lập tức ra kỹ đặc biệt, gây ra sát thương 30% binh lực đầy đối với 4 hàng quân địch.

4. Giác Tỉnh Tướng Mới H Hầu Đôn

Thuộc Tính:

Chiêu: Không

Địa hình : Địa Công, Thủy Công, Thủ Sơn

Địa hình tự nhiên: Mọi địa hình, sức chiến đấu mọi địa hình +25%(Trừ Thành)

Tướng: Phẫn Dũng: phổ công kèm theo sát thương 10% binh lc đy quân đch, binh lc ca hàng quân lên trn bên ta dưi 50%, sát thương kèm theo tăng thêm 15%.

Game hot