Đăng nhập nhanh

Đăng nhập tài khoản Heyshell

Giới thiệu Nhiều hơn

chiến thần Tam quốc

người chơi hơn5000người
nhà phát triển 

Game với đề tài quốc chiến đầu tiên dành cho điện thoại thông minh, mang bạn đến thế giới Tam Quốc chân thực!Mở rộng lãnh thổ, nhất tướng công thành vạn cốt!Trù hoạch nơi màn trướng,quyết thắng vạn dặm xa!

[Thông Báo] : Mở server S110 Uyển Huyện 06/07/2020

2020-07-03   Từ:《chiến thần Tam quốc》website

Game di động chiến tranh Tam Quốc SLG thịnh hành khắp Châu Á chính thức mở server S110 Uyển Huyện vào 15:00 ngày 06/07/2020

Điều binh khiển tướng, đưa bạn đến với thế giới Tam Quốc chân thực ! Mở rộng bờ cõi, và thống lĩnh hàng vạn binh mã.

Sự kiện 1: Chiếm hoàng thành , tranh đoạt quan tước vượt long môn ( nhận tại icon sự kiện)

Thời gian: 5 ngày đầu sau khi mở server

Nội dung sự kiện: Tính đến 12:00 ngày 11/07/2020 sự kiện kết thúc, quan tứ phẩm trở lên ( tổng 17 vị), đều có thể nhận được phần thưởng hậu hĩnh.

Phần thưởng hoàng đế: Lệnh chiêu mộ*75+bạc*500.000+gỗ*500.000+lương thực*500.000

Quan nhất phẩm và nhị phẩm: Lệnh chiêu mộ*50+bạc*300.000+ gỗ*300.000+lương thực*300.000

Quan tam phẩm và tứ phẩm: Lệnh chiêu mộ*25+bạc*150.000+gỗ*150.000+lương thực*150.000

Sự kiện 2: Vua đấu trường ( nhận thưởng trong icon sự kiện)

Thời gian: 7 ngày đầu mở server

Nội dung: tính đến 12:00 ngày 13/07/2020 sự kiện kết thúc, mười người chơi đứng đầu trong bảng thiên sẽ nhận được phần thưởng cực kì hấp dẫn

Phần thưởng sự kiện:

Hạng 1: Vàng*1000+phiếu*1000+lệnh chiêu mộ*100

Hạng 2: Vàng*800+ phiếu*800+ lệnh chiêu mộ*80

Hạng 3: Vàng*600+ phiếu*600+ lệnh chiêu mộ*60

Hạng 4-6: Vàng*400+ phiếu*400+lệnh chiêu mộ*40

Hạng 7-10: Vàng*200+Phiếu*200+ lệnh chiêu mộ*20

Hạng 11-20: Vàng*100+Phiếu*100+lệnh chiêu mộ*10

Sự kiện 3: Đăng nhập nhận thưởng

[Thời gian]: Ngày thứ 1-9 sau khi mở server, ngày 07/07/2020- ngày 15/07/2020

Ngày 1: 100.000 lương thực

Ngày 2: 50 lệnh chiêu mộ

Ngày3: 100.000 hồn

Ngày 4: 100.000 sắt

Ngày 5: 1000 thiếc

Ngày 6: 1000 tinh vận

Ngày 7: Ngọc LV1*5

Ngày 8: mảnh ghép giác tỉnh chân lạc*2

Ngày 9: Thẻ giác tỉnh Chúc Dung*1

Sự Kiện4: Buff Exp

[Thời gian]: Ngày thứ 2-9 sau khi mở server, ngày 08/07/2020- ngày 15/07/2020

[Nội dung]: Trong thời gian diễn ra sự kiện , người chơi từ level 50 trở lên khi tham gia quốc chiến sẽ nhận được buff exp . Cấp độ càng cao buff exp càng nhiều

Cấp 50 - 69 Buff +10% exp

Cấp 70 trở lên Buff +20% exp

*Chú ý:

1. Huyễn ảnh không thể buff exp

2. Buff exp có thể cộng dồn với buff exp trên toàn bản đồ .

Sự kiện 5: VIP Thương Thành, Đại lễ bao còn gì hấp dẫn hơn.

Thời gian : Ngày thứ 3-9 sau khi mở server

Nội dung sự kiện: ngày09/07/2020- ngày 15/07/2020 , VIP đạt đến mức nhất định sẽ nhận được lễ bao VIP thương thành.

Vip 2: Kinh nghiệm *100+ phiếu*100

Vip 3: Tẩy luyện nâng cao*20+ phiếu*200

Vip 4: Huyễn ảnh*10+ phiếu*500

Vip 5: Bái tướng*2+ phiếu*1000

Ngày 07/07/2020 tính là ngày đầu tiên mở server. Sau khi mua lễ bao, phần thưởng trong lễ bao sẽ tự động cộng vào trong game.

Sự kiện 6: Dùng vàng tẩy luyện, nhận phần thưởng hấp dẫn

Thời gian sự kiện: Mở server 4-5 ngày

Nội dung sự kiện: ngày 10/07/2020 – ngày 11/07/2020, tẩy luyện đạt đến số vàng nhất định nhận được lễ bao hấp dẫn

Tiêu hao 50 vàng: tẩy luyện nâng cao*1+gỗ*30.000

Tiêu hao 300 vàng: tẩy luyện nâng cao*8+ gỗ*50.000

Tiêu hao 800 vàng: tẩy luyện nâng cao*20+ gỗ*100.000

Sự kiện 7: Tế tự sắt, tiêu hao tặng quà.

Thời gian: ngày thứ 6-7 sau khi mở server

Nội dung sự kiện: ngày 12/07/2020 – ngày 13/07/2020, tế tự sắt tiêu hao số vàng tương ứng, sẽ nhận nhận lễ bao hậu hĩnh

Tiêu hao 50 vàng: sắt*5000+gỗ*30.000

Tiêu hao 300 vàng: sắt*40.000+ gỗ*50.000

Tiêu hao 800 vàng: sắt*100.000+gỗ*100.000

Ngaỳ 07/07/2020 được tính là ngày đầu tiên mở server. lĩnh thưởng tại icoin sự kiện

Sự Kiện 8: Nạp Thẻ Tặng Quà

Thời gian: ngày thứ 7-9 sau khi mở server, 00:00- 23:59 ngày 13/07 & ngày 14/07& ngày 15/07/2020

[Nội dung]: Trong thời gian diễn ra sự kiện , nạp tiền đến định mức sẽ đượ mảnh ghép đột phá Cam Ninh, mảnh ghép g.t.Chân Lạc, và nhiều tài nguyên hấp dẫn:

Nạp 300v - Tặng 300 vàng

Nạp 1000v - Tặng thêm Sắt*450.000+ Thiếc*3000

Nạp 3500v - Tặng thêm Sắt*1000.000+ Thiếc*8000+ MG.giác tỉnh Chân Lạc*2

Nạp 12000v -Tặng thêm Sắt*2000.000+ Thiếc*20000+ MG.giác tỉnh Chân Lạc*4+MG Đột phá C.Ninh*10

Chú ý:

1. Đảm bảo túi có đủ chỗ trống để nhận rương , nếu túi đầy sẽ không nhận được rương thưởng và chúng tôi không chịu trách nhiệm

2. Tích lũy phần thưởng sự kiện. ( ví dụ: nạp 12000v có thể nhận được các phần thưởng của 300v+ 1000v+ 3500v+ 12000v)

3. Phần thưởng sẽ reset vào 00:00 mỗi ngày, hãy nhận thưởng trước 23:59 mỗi ngày.

Sự kiện 9: Tế tự ngọc, tiêu hao tặng thưởng ( nhận thưởng trong icon sự kiện).

Thời gian: Ngày thứ 8-9 sau khi mở server

Nội dung: ngày 14/07/2020 – ngày 15/07/2020, tiêu hao số vàng tương ứng để tế tự ngọc sẽ nhận được lễ bao hậu hĩnh.

Tiêu hao 50 vàng: ngoc lv1*1+ gỗ*30.000

Tiêu hao 300 vàng: ngọc lv1*5+ gỗ*50.000

Tiêu hao 800 vàng: ngọc lv1*10+ gỗ*100.000

Ngaỳ 07/07/2020 được tính là ngày đầu tiên mở server. lĩnh thưởng tại icon sự kiện

Game hot